Materiały edukacyjne

Diagnostyka cukrzycy

Diagnostyka cukrzycy: w przypadku gdy chory zgłasza typowe objawy kliniczne takie jak wielomocz (poliuria), wzmożone pragnienie (polidypsja), oddawanie moczu w nocy (nykturia), wzmożone pragnienie (polifagia), chudnięcie (te objawy sa bardziej charakterystyczne dla cukrzycy typu 1) ponadto zmęczenie, osłabienie, zaburzenia widzenia, skurcze mięśni, grzybicze lub bakteryjne zakażenia skóry i błon śluzowych, przedłużone gojenie się ran, wówczas wymaga on diagnostyki w kierunku cukrzycy.

Polega ona na: ocenie stanu odżywienia (BMI, pomiar obwodu talii i pasa), pomiarze wartości ciśnienia tetniczego, badaniu podmiotowym chorego. Winien on otrzymac skierowanie na badanie glukozy we krwi na czczo, badanie ogólne moczu, lipodogram,HbA1c, AspAt, ALAT, baadnie okulistyczne dna oka.

Gdy glikemia na czczo wynosi poniżej 100 mg% to jest to stan prawidłowy, natomiast w przypadk,u gdy jest powyżej 100 mg%, to należy wykonać doustny test obciążenia glukozą polagajacy na oznaczeniu glukozy na czczo, nastepnie wypiciu spokojnie, przez czas około                                                                                                                           3 minut rozpuszczonej w 250 ml wody glukozy w ilości 75 g i ponownym po 2 h oznaczeniu glukozy we krwi.

Badanie uznaje się za prawidłowe, gdy glikemie na czczo wynosi <100 mg%, a po 2h 140mg%, gdy glikemia na czczo wynosi >100 mg%, a po 2h >140mg%, to mamy do czynienia z nieprawidłową glikemią na czczo - stanem przedcukrzycowym. Gdy glikemia po 2h mieści się w przedziale 140-199 mg%, to mówimy o nieprawidłowej tolerancji glukozy, czyli drugim stanie przedcukrzycowym, natomiast, gdy glikemia jest ponad 200 mg%, to rozpoznajemy cukrzycę.
Cukrzyce także rozpoznajemy, gdy glikemie na czczo wynosza dwukrotnie powyżej 125 mg%, a chory ma typowe objawy wymienione wyżej.

powrót
Porównywarka glukometrów obrazek Porównywarka glukometrów
Materiały edukacyjne obrazek Materiały edukacyjne
Sklep obrazek Sklep
Serwis obrazek Serwis